Aanmelden voor Featback

Lees onderstaande informatie eerst goed door voordat je je aanmeldt.

Featback is de online coach die je helpt om een gezond en regelmatig eetpatroon te ontwikkelen en vast te houden. Door je eetgedrag en houding ten opzichte van je eigen lichaam en gewicht in de gaten te houden, krijg je inzicht in mogelijke achterliggende problemen en word je gestimuleerd om hier op een gezondere manier mee om te gaan. Zo kan je komen tot gezondere gedachten, gevoelens en gedrag wat ernstigere symptomen of eetstoornissen kan voorkomen. Featback is een gratis, anoniem en geautomatiseerd programma dat werkt via het internet. Je ontvangt wekelijks een e-mail met daarin een link naar een korte online vragenlijst. Na het beantwoorden van deze vragen krijg je direct een reactie met betrekking tot je antwoorden. Het programma volgt jouw persoonlijke veranderingen, waardoor de feedback individueel en gevarieerd is. Het programma duurt 8 weken, daarna wordt je automatisch afgemeld. Featback is geen afvalprogramma, geen online therapie (maar een zelfhulpprogramma) en geen crisisdienst.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Featback effectief is in het verminderen van symptomen van een eetstoornis. Er zijn geen negatieve gevolgen gevonden van het gebruik van Featback

Featback is bedoeld voor iedereen die, op welke manier dan ook, problemen heeft met eten, het eigen lichaam en gewicht. Je kan bijvoorbeeld denken aan veel bezig zijn met je uiterlijk en gewicht, vaak op de weegschaal staan en in de spiegel kijken, je eten proberen te controleren door bijvoorbeeld calorie├źn te tellen, lijnen, het hebben van eetbuien, zelfopgewekt braken, extreem sporten en het gebruik van laxeermiddelen. Featback is geschikt voor zowel mannen als vrouwen en voor jong en oud. Het programma is te gebruiken ongeacht de duur en ernst van je klachten.

Deelname aan Featback biedt niet genoeg steun in het geval van reeds duidelijk ontwikkelde eetstoornissymptomen. Het kan niet worden gezien als een vervanging van reguliere diagnostiek of behandeling. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient actief elders hulp te zoeken (bij een (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater) als de aard en de ernst van de problemen daar om vragen.

Featback aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie en adviezen die gegeven zijn op de website, in de feedbackberichten of tijdens een gesprek met het Featback-Team.

 

In het kort

 

Ben je op dit moment in behandeling voor een eetstoornis of sta je op een wachtlijst hiervoor?